گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در تهران برای دی ماه 1402 هجری قمری

بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه 1402 هجری شمسی، نرخ تورم قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 46.5 درصد رسید. نرخ تورم در این ماه نسبت به ماه قبل ۱۱ واحد درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری ملک رادار، شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک کشور و به روش هیدانک محاسبه شد. شاخص قیمت تغییرات قیمت را بهتر از میانگین قیمت توضیح می دهد، زیرا در محاسبه میانگین قیمت نمی توان مشخصات و کیفیت واحدهای فروخته شده در دوره های مختلف را تعیین کرد. به عنوان مثال ممکن است تعداد واحدهای جدید فروخته شده در یک دوره بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این صورت میانگین قیمت دو دوره متوالی قابل مقایسه نخواهد بود.

شاخص قیمت محاسبه‌شده با روش لذت‌بخش این مشکل را حل کرده و تأثیر تغییرات کیفیت در دوره‌های مختلف را از بین می‌برد. بنابراین، اگرچه میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی برای عموم مردم ملموس تر از شاخص قیمت است، اما به این دلیل است که تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت لذت بخش حذف می شود. تغییرات قیمت در این روش دقیق تر از تغییرات قیمت در روش قیمت متوسط ​​است.

در این گزارش در کنار شاخص قیمت، میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران نیز ارائه شده است. پیشنهاد می شود برای اطلاع از درصد تغییرات قیمت آپارتمان های مسکونی از شاخص قیمت و برای اطلاع از سطح قیمت از میانگین قیمت استفاده شود.

  امکانات خانه های مدرن چه مواردی هستند؟ پلتفرم ملکبا

در آذرماه 1402 هجری شمسی شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 280.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش تورم ماهانه

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران در دی ماه 1402 هجری شمسی نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (9/2- درصد) به 2/2 درصد رسید و 1/5 واحد درصد افزایش یافت.

کاهش تورم نقطه به نقطه

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذر 1402 هجری قمری نرخ تورم قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 5/46 درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه نسبت به ماه قبل (۵۷.۵ درصد) ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دی ماه 1402 هجری شمسی به 82.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (85.7 درصد) 2.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه 1402 هجری قمری میانگین موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در تهران به ترتیب به 806107 و 770417 هزار ریال رسید. در این ماه منطقه یک با میانگین موزون قیمت یک میلیون و 663 هزار و 928 ریال بیشترین قیمت و منطقه 18 با میانگین وزنی 423 هزار و 492 هزار ریال کمترین قیمت را در بین 22 منطقه تهران به خود اختصاص داده اند.

  مشاور خرید و فروش املاک دوره ویژه بازار کار آموزشگاه سنجش پارسیان مشهد

منبع: https://bazarmaskan.melkradar.com/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C/