تبدیل کالاهای اساسی و نیازمندی ها به کالاهای سرمایه ای باعث شد بازار مسکن در سال گذشته با افزایش شدید قیمت مواجه شود. اگرچه رشد و افزایش قیمت مسکن و زمین در مقایسه با سایر بازارها کمتر بود، به همین دلیل مسکن در سال گذشته شاهد رکود نسبی بود… – اسماعیل حسین زهی، عضو کمیته …
منبع خبر: افکارنیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021209136596805632/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

  واکنش بازارباش به خبر مشارکت چینی ها در ساخت مسکن

By ljhvd