سیاست های اجباری در تضاد با اصول اقتصاد است. برای دهه‌ها، نظریه‌پردازان و متفکران برجسته اقتصادی بر این باورند که حوزه اقتصاد – دستورات سیاست – با اصول پایه‌های اقتصاد ناسازگار است. برای چندین دهه، نظریه پردازان و متفکران برجسته اقتصاد…
منبع خبر: اینتر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030167759687731200/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F

  آیا بازار مسکن در شب عید بسته می شود؟ + جدول قیمت

By ljhvd