پیش بینی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران از انفجار قیمت مسکن در آینده چیست؟

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بازار مسکن در سال 1402 با سیاست‌های تورم‌زدایی دولت شاهد ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها بود. اتفاقی که برخی کارشناسان آن را مضر و برخی دیگر فرصتی برای دولت برای ایجاد نظم در بازار مسکن می دانند. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران به تجارت نیوز گفت: اکنون قیمت مسکن مانند بهار افزایش یافته است. دولت باید از این فرصت برای پایین نگه داشتن قیمت ها بهترین استفاده را بکند و چاره ای بیندیشد

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1887932/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

  در خواست خرید قطعات لیفتراک قطعات لیفتراک مبنا ماشین پارس | توکو لیفتراک