مشاوران املاکی که حداکثر افزایش مجاز اجاره را رعایت نکنند جریمه خواهند شد. با توجه به شروع فصل اجاره در تابستان امسال، از صاحبخانه ها خواسته می شود که با مستاجران محترمانه و انعطاف پذیرتر رفتار کنند. – حسین جنتی تایید کرد: مشاوران املاکی که سقف مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نکنند جریمه می شوند.
منبع خبر: جار نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030321125496526848/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%2F-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1

  بازار اجاره آپارتمان در رشت سال 1403 + قیمت روز

By ljhvd