وضعیت قیمت در بازار اجاره مسکن روز به روز بدتر می‌شود و این وضعیت در سال 1403 جدی‌تر شده است. – بخش خصوصی در ایران به رسانه‌ها دسترسی ندارد تا دستاوردها، گلوگاه‌ها و راهکارهای خود را به اشتراک بگذارد، بنابراین اکنجار دفاع می‌کند. حقوق مادی و معنوی بخش خصوصی به ویژه برای حل چالش…
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030101385582008320/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%21

  صاحبان این خانه ها در ایران داغ می شوند!

By ljhvd