بانک مرکزی اخیرا گزارشی از تحولات بازار مسکن در تهران منتشر کرده است. بر این اساس میانگین قیمت مسکن در منطقه 7 طی این ماه متری 81 میلیون تومان برآورد شده است. – اما به طور کلی سقف قیمتی که برای خرید آپارتمان در منطقه هفت شهرداری تهران باید در نظر گرفت چقدر است؟ منطقه هفت شهرداری تهران
منبع خبر: روزنامه تیوات
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030120856264957952/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

  معرفی امکانات تفریحی دریاچه چیتگر

By ljhvd