به گزارش اقتصاد ایران، تحلیل داده های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اسفند 1401 ه. 65 میلیون..
منبع خبر: اقتصاد ایران
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030200742181386240/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  قیمت آپارتمان 30 متری تهران یکشنبه 22 اسفند 1402

By ljhvd