لیست جرایم بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات سپرده مسکونی که بسیاری از مستاجران را با مشکل مواجه کرده است به زودی اعلام می شود. – فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه قانون تنظیم بازار زمین و مسکن زمینه ساز بهبود بازار مسکن به ویژه بازار اجاره …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030353047700348928/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87

  مسکن از دسترس تهرانی ها خارج است/ دولت تا چه اندازه از نوسانات بازار مسکن سود می برد؟

By ljhvd