امروز (یکشنبه) برای خرید آپارتمان های کوچک 30 متری در تهران باید بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان بودجه داشته باشید. – امروز (یکشنبه) برای خرید آپارتمان های کوچک 30 متری در تهران باید بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان بودجه داشته باشید. به گزارش گروه اقتصادی …
منبع خبر: اسکان نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021212781885755392/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

  بازار آپارتمان بزرگ در تهران + قیمت روز

By ljhvd