وزیر راه از پیگیری و تصویب قانون تنظیم بازار اجاره و مسکن برای تعیین سقف اجاره بها و تعیین قیمت مناسب مسکن خبر داد. – به گزارش لب بازار، مهرداد بذرباش وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانونی نداریم که بر اساس آن سقف اجاره بها تعیین شود با توجه به کاهش قیمت…
منبع خبر: نابد بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021213373011298304/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2B%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

  دولت چهاردهم بر سر وعده های مسکن گیر کرده است

By ljhvd