به گفته مدیرعامل فدراسیون تعاونی های ساختمانی در تهران، اگر اقدامات لازم برای حل بحران های این بازار انجام نشود، مسکن به یکی از بزرگترین مشکلات کشور تبدیل می شود. – به گزارش خشایر باقرپور، مدیرعامل فدراسیون تعاونی های ساختمانی استان تهران، در خصوص وضعیت بازار مسکن در شرایط فعلی، گفت:
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030313878611587072/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%DB%8C

  معرفی امکانات تفریحی دریاچه چیتگر

By ljhvd