بازار مسکن در ماه انتخابات شاهد رفتارهای قابل توجهی در دو سوی معاملات بود. تقاضای خرید و انتظار تعدیل قیمت در دولت … بازار مسکن در ماه انتخابات شاهد رفتار سودمند دو طرف معامله است. این کارشناس اقتصادی با بررسی تورم مسکن در تیرماه سال انتخابات به این سوال پاسخ داد.
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030415686716930048/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

  ثبت معاملات در سامانه املاک الزامی است

By ljhvd