تورم مصالح ساختمانی چقدر بود؟

مرکز آمار اعلام کرد: در زمستان سال گذشته شاخص بهای نهاده های ساختمانی در شهر تهران به 2348.7 معادل 6.6 درصد نسبت به فصل قبل و 23.8 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل و در چهار فصل رسید. فصول منتهی به فصل جاری نسبت به دوره گذشته که 37.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری ملک رادار، در زمستان 1402 هجری شمسی درصد تغییرات شاخص بهای ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.6 درصد نسبت به همین اطلاعات در فصل قبل (تورم فصلی) بوده است. 0.3 درصد 3 واحد درصد.

در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین نرخ تورم فصلی با 22.3 درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچ کاری» و گروه اجرایی «ایزوگام، کرگونی و آسفالت» نسبت به دوره قبل 1.3 درصد کاهش داشته است. . با او مواجه شد.

در زمستان 1402 هجری شمسی درصد تغییرات شاخص بهای نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 23.8 درصد معادل 17.4 واحد نسبت به فصل مشابه بوده است. اطلاعات در فصل قبل (41.2%) درصد کاهش یافته است.

در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم نقطه به نقطه با 75.5 درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچ کاری» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 3.3 درصد مربوط به «آهن» است. , آرماتور فولادی، پروفیل درب، گروه اجرایی، پنجره و نرده.

در زمستان 1402 هجری شمسی، درصد تغییرات شاخص بهای نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل قبل از فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) 37.1 درصد بوده است که 8.2 واحد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به همین اطلاعات در فصل قبل (45.3 درصد).

  ۱۴ اخلالگر بازار مسکن در آذربایجان غربی به دستگاه قضایی معرفی شدند - خبرگزاری مهر ایران و جهان

در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین نرخ تورم سالانه با 63.3 درصد مربوط به گروه اجرایی «سخت افزار در و پنجره» و کمترین نرخ تورم با 30.2 درصد مربوط به گروه «قرنطینه» بوده است.

منبع: https://bazarmaskan.melkradar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/