نسبت توان اقتصادی مردم با قیمت مسکن همخوانی ندارد و منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تامین نمی کند. با این حال، در این صورت چشم انداز صنعت مسکن چگونه است؟ – اشاره شده بود. در سال 1402 هجری قمری بازار ساخت و ساز مسکن روند مثبتی نداشت و سیاست های انقباضی دولت علاوه بر ایجاد آرامش…
منبع خبر: نابد بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021224942977402880/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7

  برخورد قاطع با مشاوران متخلف املاک در قزوین

By ljhvd