اقدام اخیر دولت چین برای اعطای وام هزار میلیارد یوان با بازپرداخت بلندمدت هیچ تاثیری بر بازار محصولات فولادی این کشور نداشته است، بنابراین قیمت سنگ آهن و قراضه در هفته های اخیر روند کاهشی خود را ادامه داده است. – May Minerals – آخرین اقدام دولت چین برای اعطای وام هزار میلیارد یوان …
منبع خبر: میانه مینرالز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021246992078286848/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

  طراحی معماری و روند مراحل شکل گیری پروژه مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران | معماری نواز

By ljhvd