اطلاعات 120 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد - خبرگزاری مهر، اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه شناسایی منازل خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و مسکن انجام می شود، گفت: تاکنون برای ۱۲۰ هزار خانه خالی ارسالی اطلاعات جمع آوری شده است. به سازمان امور مالیاتی که فرم مالیاتی برای آن صادر شد.

نوروزی در خصوص خانه هایی که به عنوان خانه خالی مشمول مالیات می شوند، افزود: تمام خانه هایی که بیش از 120 روز خالی از سکنه هستند به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود و مالکانی که اطلاعات ملک خود را در سامانه ملی املاک و مسکن ثبت نکرده اند، مشمول می شوند. خانه های خالی اطلاعاتشان به IRS ارسال می شود.

وی در خصوص میزان مالیات خانه های خالی نیز خاطرنشان کرد: طبق قانون در سال اول 6 برابر مالیات بر درآمد اجاره، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم خواهد بود. 18 برابر می شود و اگر فردی 5 خانه خالی داشته باشد این عدد ضرب می شود و می تواند عدد زیادی باشد.

نوروزی در گفت و گو با خبرنگار سید وسیما با اشاره به اینکه سیاست دولت درآمدزایی از محل مالیات خانه های خالی نیست، بلکه تنظیم بازار مسکن است که می تواند ثبات و آرامش را در این بازار به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد:

منبع: https://www.mehrnews.com/news/6109514/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

  معرفی امکانات تفریحی دریاچه چیتگر