یکی از اعضای انجمن ملی سازندگان وضعیت بازار اجاره را در سال 1403 هجری قمری تشریح کرد. فرشید برحاجت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری الخبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار کرد: بازار اجاره بخشی از بازار مسکن است. وقتی تورم مسکن و ساختمان را مشاهده می کنیم،…
منبع خبر: روز نو
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030123087543513088/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

  مهندسی فروش املاک چیست؟ | پایگاه خبری و تحلیلی مالک الرادار

By ljhvd